onsdag 9. februar 2011

Kladd til innledning om informasjonskløfter

Tv, radio, internett og aviser er eksempler på forskjellige medier vi bruker i dagens samfunn for å få tak i informasjon. For svært mange er dette en veldig viktig faktor i hverdagen, men rundt om i verden har ikke alle mennesker like mye tilgang til informasjon fra mediene som andre har. Et eksempel på en informasjonskløft er at noen personer i Norge vil f.eks. få mer informasjon gjennom Google enn det de i Kina vil få. Dette er fordi myndighetene i Kina har lagt noen sperrer på Google som gjør at de ikke får all informasjon om ting når de søker på denne søkemotoren på nett. Her viser det at mediene er med på å forsterke skiller mellom grupper, og skape informasjonskløfter. Med informasjonskløfter menes:

      "Informasjonskløft er noe som oppstår når innbyggerne i et samfunn har ulike kunnskaper og ulik tilgang til informasjon. Det viser seg at de som har kunnskap og innsikt fra før er bedre i stand til å nyttiggjøre seg informasjon fra massemedia på en effektiv måte enn de som ikke på forhånd har denne kunnskapen." (ndla 2009)

I denne oppgaven har jeg tenkt til å diskutere om hvordan medier er med på å skape, forsterke og motvirke informasjonskløfter.
.